Aanmelden

Voor het aanmelden van uw caravan, trailer, boot of auto diend u onderstaand formulier volledig in te vullen.

Ontvang hierna een reactie en plaats uw caravan!

Eenvoudig, simpel en snel.

Let op! Bij het aanmelding van uw voertuig gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals gegeven op de website.
Lees de voorwaarden dus aandachtig alvorens u op verzenden drukt.

De stallingsdatum, is de datum van plaatsing van het object en staat gelijk aan de ondertekening van uw aanmelding.

Wanneer de stallingsdatum zich in de toekomst bevind vragen wij een zekerheid a.d.h.v. een vooruitbetaling van € 50,- op het totaalbedrag,
welke van de totaalrekening word afgetrokken.
U ontvangt de rekening dan minus de vooruit betaalde € 50,- welke binnen 14 dagen na stallngsdatum dient te zijn voldaan.

NA AANMELDING ZIJN ANNULERINGEN NIET MEER MOGELIJK !


( Op al onze diensten en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing die u kunt vinden op onze website )


Let op deze reservering is doorlopend, d.w.z. dat we de plek vrijhouden tot elk volgend jaar.
Opzeggingen dienen binnen de gestelde regelgeving te geschieden, d.w.z. dat u 2 maanden voor het verlopen van de contractdatum de stalling schriftelijk dient op te zeggen. Opzeggingen welke niet binnen deze regelgeving vallen berekenen wij volledig door.